CONTACT US
   
Address
: Pushpak Mahavidyalaya
Giradkar Layout, By- Pass Road, Umrer,
Dist. Nagpur PIN- 441 203
   
Tel
: 07116-244564
   
Fax : 07116-244945
   

Akadashi S. Jaitwar

(M) 8788317678

Dinesh R. Turkar (M) 8329250359
Email
   
: info@pushpakmv.org
  enquiry@pushpakmv.org
   
Website